Posted by on February 19, 2017

Dok čitate, tj. gledate zajedno sa detetom slikovnicu ili odredjenu ilustraciju, evo nekoliko smernica kako ćete da postavljate pitanja:

 • Šta vidiš na slici?
 • Šta se tu dešava
 • Ko je sve tu?
 • Gde su oni?
 • Kakvo je vreme na slici?
 • Šta ljudi (životinje, lutke…) rade?
 • Da li ti je nešto čudno na slici?
 • Da li mi imamo nešto slično kao na slici?
 • Šta želi ta devojčica (dečak, životinja…)?
 • O čemu misli ta devojčica/dečak?
 • Kako se oseća ta devojčica/dečak?
 • Šta će da se desi sad?
 • Šta bi ti želela/želeo da se desi?
 • Šta će sad da uradi devojčica/dečak?
 • Šta misliš da li je mogla/mogao još nešto da uradi?

Autor: Mirna Zelić, dipl. defektolog – logoped