Posted by on February 6, 2017

15 meseci

Sa 15 meseci većina dece uglavnom koristi reči “mama”, “tata”, i naravno neizbežno “NE!”.
Razumeju naloge poput onih “Dodji”, “Pokaži gde je…”, “Pogledaj”, “Donesi mi…”.

Šta treba da radite u ovom uzrastu kako biste stimulisali razvoj govora i jezika?

Najbolji način je da ohrabrujete vašeg mališana da govori je taj da ga slušate. Čak i kad ne razumete šta kaže ili šta vas pita, držite kontakt očima kad pokušava da komunicira sa vama i dajte do znanja da ste zainteresovani za to što vam govori. Trudite se da izbegavate tepanje, može biti konfuzno za dete.
Ukoliko vaše dete pogrešno izgovori neku reč (“ota”) ponovite je lepo i sa pozitivnom konotacijom (“da, to je lopta”).
Ukoliko gledate slikovnicu, nemojte gubiti strpljenje ako vaše dete ne može izdržati aktivnost duže od par minuta, to je u ovom uzrastu uobičajeno.

U igri napravite uobičajeni porodični scenario. Podstičite maštu, pravite kolačiće, zajedno ih pojedite, nahranite lutku, medu…
Uočiće da kašiku za jelo koristi i mama i tata i dete. Pretvarajte se da ste maca, kuca. Dete onog momenta, kad počne da koristi aktivno reč, u stanju je da imitira aktivnost u koju je uključena reč. “Kako skače zeka?”, “Kako spava beba?”…

Uživajte u svakom trenutku razvoja vašeg mališana.

18 meseci

Dete ima 18 meseci i moguće je da ste primetili, dok je sticalo motorne veštine, da se govor malo usporio, ali sada, kad podrazumevamo da je dete prohodalo, možemo se pozabaviti detaljnije govorom i jezikom, baš kao što to u ovom dobu radi i detetov mozak.

Dete sa 18 meseci počinje jasnije da izgovara reči koje je dosad naučilo da kaže a i polako spaja dve reči u onu prvu, rudimentnu rečenicu “Daj mi” , “Tu je”, “Ne to!” i slično.

I u ovom periodu dete imitira ono što čuje od odraslih, kroz melodiju, i primetićete da modulira intenzitet svog glasa. Prepoznaćete da nije isto kad kaže tiho ili povišenim tonom ono što traži.

Nemojte ispravljati dete u izgovoru govoreći da je to pogrešno već samo ponovite ispravno. Važno je da dete dobije samopouzdanje i ohrabrenje da govori i da uči nove reči.

Ovo je idealno vreme za učenje laganih razbrajica “Eci peci pec…” ili pesme “Ringe ringe raja…”. Videćete kojom brzinom će dete uhvatiti i melodiju i reči pesme.

Stimulišite pitanja “Šta je to?” tako što ćete dati smislen i jednostavan odgovor, ne zanemarujte što dete 20 puta postavi pitanje za istu životinju ili predmet ili sliku, imajte strpljenja i svaki put odgovorite. Povremeno promenite uloge pa vi pitajte isto.

18 meseci do 2 godine

Dete od 18 meseci do 2 godine trebalo bi da koristi 50 poznatih reči. Trebalo bi da imenuje većinu stvari koje ga okružuju i da počne da formira rečenicu od dve reči.
Takođe trebalo bi da počne da koristi glagole i prideve. Koristi negacije “nema” i “ne”, i zamenice “ja”, “ti”, “moje”. Razume pitanja “Ko?, “Šta?” i “Gde?”. Na postavljena pitanja odgovara adekvatno sa “da” i “ne”.

Izmedju godinu i po i dve godine dete je sposobno da razmišlja o stvarima koje nisu direktno u vidokrugu. Možete sakrivati omiljene igračke ispod nekoliko drugih predmeta, oduševićete se detetovom koncetracijom i elanom da ih pronađe.

2 do 3 godine

Između druge i treće godine dete imenuje stvari svakodnevne upotrebe. Pita jednostavna pitanja, dužina rečenice je 2 do 3 reči. Koristi zamenice i priloge za mesto. Koristi prošlo i buduće vreme i sluša kratke priče. Razume predloge “u”, “na”, “gore”, “dole”, “ispod”. Lista slikovnice i imenuje slike. Izražava emocije, uključuje se u kratki dijalog.

3 do 4 godine

Od treće do četvrte godine dete koristi rečenicu od tri do četiri reči. Povezano govori o stvarima koje su se dogodile. Izvršava naloge <“Idi u sobu”, “Nađi loptu i donesi je”>.
Priča kraće priče. Zna svoje ime, godine i pol. Koristi sve zamenice. Koristi pitanja “Šta ako?”, “Kada?”, “Zašto?”.
Uključuje se u duži dijalog. Objašnjava kada ga sagovornik ne razume.

Uživajte u svakom danu!

Autori
Mirna Zelić, dipl. defektolog – logoped
Tanja Timotić, dipl. defektolog – logoped