Potrebno je da imate...

Jedan od uređaja sa eksternom ili ugrađenom kamerom

Desktop
Laptop
Tablet
Mobilni telefon

Instaliran jedan od podržanih web browser-a

Kvalitetnu Internet konekciju (min. 1Mbit/s)

Poželjno je da...

Koristite slušalice da bi izbegli eho
Obezbedite mirnu i tihu prostoriju
Zaustavite druge programe koji koriste Internet