Pregled logopeda

Tokom pregleda procenjuje se

Govor i jezik

Postojanje govora, razumevanje naloga, bogatstvo rečnika, usklađenost sa uzrastom

Izgovor

Nedostatak glasova, zamena glasova ili pogrešan izgovor glasova

Glas

Postojanje promuklosti, gubitak glasa, nazalni govor

Školske veštine

Čitanje, pisanje, računanje

Ritam i tempo

Mucanje, sporost i brzopletost

Nakon procene daje se mišljenje, dijagnoza kao i predlog tretmana ukoliko za to postoji potreba

Tretman logopeda

U zavisnosti od uspostavljene dijagnoze sprovodi se jedan ili više različitih tretmana

Smetnje u izgovoru

Tretman dislalija (distorzija, omisija i supstitucija glasova)

Jezičke smetnje

Tretman disfazija i afazija

Poremećaji glasa

Tretman disfonija, afonija i rinofonija

Školske veštine

Tretman disleksije, disgrafije i diskalkulije

Ritam i tempo

Tretman mucanja, sporosti i brzopletosti govora

Procena psihologa

Psiholog će proceniti

Socio-emocionalni razvoj

Motorički razvoj

Intelektualni razvoj

Perceptivne sposobnosti

Nakon procene daje se mišljenje i ukoliko je potrebno predlog za rad sa psihologom

Rad sa psihologom

Rad sa decom

Individualni rad sa decom - podsticanje razvoja, podrška i pomoć u prevazilaženju različitih razvojnih faza

Rad sa roditeljima

Instruktivno-savetodavni rad sa roditeljima - razumevanje dečijeg razvoja, pružanje podrške i pomoći